Veškerá láska a léčivá síla je nám k dispozici. Právě teď. Bohužel většinu dne neustále odporujeme životu a vzdalujeme se od našeho vlastního Já, svobody a inspirace. Proč je Ho´oponopono po celém světě tak masivně populární a proč si získalo srdce milionů lidí? Protože umožňuje obrátit směr, nechat se unášet proudem a znovu zakusit mír a uzdravující přítomnost.

Co mně osobně se na této původně tajné havajské technice líbí ze všeho nejvíc?

Že jde přímo k podstatě (Božství). Že každému umožňuje převzít 100% zodpovědnost za svůj život.  A že neslibuje nic zadarmo – že si každý musí svůj úspěch „odpracovat“ (pročistit 😊)

A že při tom všem je zde i prostor pro zázraky.

Ho´oponopono je vlastně Einsteinova genialita v praxi. Slavný fyzik byl známý, mimo jiné, i následujícím výrokem: „Závažné problémy, kterým čelíme, se nikdy nedají vyřešit stejnou úrovní myšlení, jež je způsobila.“ V Ho´oponopono jdeme právě o „úroveň výš“. Místo nekonečného analyzování příčin problému, přelaďujeme svou pozornost do přítomnosti a dotýkáme se Božství. Přesněji, jak říká Hew Len, „dovolujeme Božství vstoupit a zaplavit nás Světlem.“

Jak funguje Božství

…člověk samozřejmě svým omezeným vědomím nikdy zcela nepochopí…
…avšak jisté je jedno: Božství nelze poručit (tak jak nám namlouvá Ego), že svět bude tancovat, jak my budeme pískat. Umění Ho´oponopono je spíše než uměním řídit svět, uměním odevzdání.

„Nevynucuj si výsledky.
Zaplav své srdce láskou a vděčností
a dostaneš víc, než jsi doufal.“

Jak se píše ve Světě bez hranic, „jednou přijde chvíle, kdy místo žadonění a čekání začnete naslouchat.“ A pak mohou přijít zázraky.

Největší zázrak

„Lístkem, který vás opravňuje ke vstupu do stavu neuvěřitelného klidu a míru a jenž vás od léčení přivádí ke zhmotnění, je stručná věta „Miluji tě. Když ji vyslovujete k Božství, očišťujete všechno ve vás, abyste mohli zažívat zázrak přítomného okamžiku – světa bez hranic. Podstata je milovat vše,“ píše legendární havajský psycholog Ihaeakala Hew Len.

Když říkáme „Miluji tě,“ otevíráme bránu k zázrakům, bránu k prožití Božství.

Stav nula je vysoce léčivý. Největším zázrakem a léčivou silou je právě Láska. I ten nejmaterialističtější a nejskeptičtější člověk se při mnohonásobném opakování věty „Miluji tě“ napojuje na energetické pole Lásky.

Proč je Ho´oponopono tak účinné a oblíbené? V pouhých čtyřech větách je zkoncentrovaná původní čistá moudrost většiny náboženství a starodávných tajných nauk, přizpůsobená dnešnímu modernímu člověku.

„Miluji tě. Děkuji ti. Omlouvám se. Prosím, odpusť mi.“ = Láska. Vděčnost. Pokání. Odpuštění. Aneb opravdové a hluboké hodnoty ve čtyřech větách. Na rozdíl od jiných, mnohdy laciných, esoterických technik, může správně uchopené a praktikované Ho´oponopno udělat člověka lepším, ctnostnějším, více milujícím.

Tajný klíč: pozornost zaměřená správným směrem

„Jaký je vlastně smysl hry?“, míval ve zvyku ptát se na svých seminářích Hew Len. Jak zněla podle něj správná odpověď? „Musíte se soustředit na návrat do nulového stavu. Bez vzpomínek a programů. Jednoduše nula.“ Tj. dle Hew Lena je nutné „čistit, čistit a čistit“.

Máme vždy volbu: věnovat svou pozornost svým vzpomínkám, starostem a programům; nebo se, Hew Lenovými slovy, sladit se záměrem Božství. (Mimochodem, v tomto bodě, rezonuje Ho´oponopono s dalšími fenomenálními učeními a autory jako jsou například Esther a Jerry Hicks, kteří používají velmi podobný pojem „být v souladu se Zdrojem“.)

Jakmile uzříme, že Ho´oponopono násobí v našich životech Lásku a Vděčnost, tak ho už nikdy nemůžeme nemilovat. Říkat „Miluji tě“ a žít většinu dne ve frekvencích Lásky je doslova návykové.
Prosím, odpusťte mi (a děkuji za to), ale nemohu si pomoci a musím napsat, až skoro vykřičet: Miluji tě, Ho´oponopono!

Jak je to s výsledky?

Hew Len na svých seminářích – podobně jako kdysi Ježíš obklopen svými učedníky – býval často smutný, že ho lidé nechápou, respektive chápou jen zlomek jeho učení. Například že jsou v rámci Ho´oponopono zaměření spíše na formu (např. na různé druhy čistících technik), než na podstatu (100% odpovědnost, svěřit se do rukou Božství a schopnost nechat věcem volný průběh apod.). Jak už bylo řečeno, můžeme dostat mnohem více, než jsme žádali, avšak, jak píše Hew Len, „není moudré rozhodovat ego o tom, co je pro nás nejlepší.“

Jistěže mám s Ho´oponopono výborné „výsledky“ a určitě je vy, mnozí naši čtenáři, máte také. Svět bez hranic by se nemohl stát tak velkým světovým bestsellerem, kdyby Ho´oponopono konkrétní výsledky nepřinášelo. S kolegou Michalem Hrubým, zakladatelem této webové stránky, nám ale jde o to, aby člověk, který praktikuje Ho´oponopono nikdy neztrácel zdravý kritický rozum, neupínal se k Ho´oponoponu jako k samospásné metodě a i když se díky němu může dotýkat nebe, tak aby vždy stál nohami pevně na zemi. Věřte nám, setkali jsme se za ty roky i s lidmi, jež to uchopili za poněkud jiný konec: Přestali v realitě cokoliv dělat, mysleli si, že vše někdo vyřeší za ně nebo své okolí otravovali neustálým „čištěním“, zatímco byli pro praktický život zcela nepoužitelní.

Tohle není a nikdy neměl být obchod s nadějí. Pokud je například někdo vážně nemocný, nikdy bychom si nedovolili takovému člověku říkat, aby se vykašlal na lékařskou péči. Nebo člověku v dluzích, aby nechodil do práce a jenom odříkával čtyři věty.

Ano, zázraky se dějí někdy i pouhým opakováním těchto vět. Ale jen bláhový člověk na to bude spoléhat či to dokonce (od Božství) vyžadovat! Hlavním poselstvím tohoto článku má být, že každodenní praktikování Ho´oponopono je zábava. Říkat „Miluji tě“ nebo „Děkuji ti“ je jedna z nejblahodárnějších věcí, které můžeme pro sebe a pro svět udělat. Nebo existuje snad něco víc, než Vděčnost a Láska?

Když začneme praktikovat Ho´oponopno,
pořádná jízda teprve začne:-)

Samotné jádro Ho´oponopono je nezpochybnitelné i současnou moderní vědou. Dnešní pozitivní psychologie má spoustu důkazů a výzkumů, že láska, vděčnost a odpuštění zlepšují jak psychický, tak i fyzický stav člověka. Ho´oponopono však jde ještě dál, než mainstreamová věda (ostatně jeho praktikováním se noříme do „světa bez hranic“) – osobně plně věřím a souzním s tím, že svět si tvoříme zevnitř. Vše „tam venku“ je vlastně uvnitř nás.

Pokud chceme ve svém životě cokoliv změnit,
naplňme své nitro podmanivým obsahem,
skoro až nestydatou vděčností a štěstím
a dovolme Božství, aby nás inspirovalo k požehnaným činům.

Jiří Hamerský

Máte svůj názor? Napište ho!

komentářů