Ho´oponopono pochází z jiných galaxií, říkával Dr. Hew Len. Podstatou Ho´oponopono je navracet se do nulového stavu. K našemu pravému Já. Do světa bez hranic. Za všechny naše mentální konstrukce, vzpomínky a přesvědčení. To znamená, zcela se sjednotit s Bohem, a pustit z hlavy všechny programy.

Přestat stát Božství v cestě

Z mé vlastní zkušenosti psychologa vyplývá, že sami sobě/Božství stojíme nejvíce v cestě právě tehdy, když našemu prožívání v přítomného okamžiku brání různé strachy, úzkosti a dosavadní naučené vzorce. Smyslem Ho´oponopono je, mimo jiné, spočinutí v čiré přítomnosti. „Ten vytoužený zázrak, to je přeci přítomný okamžik,“ potvrzuje Vitale. Cílem je odhodit (vyčistit) všechny překážky mezi námi a Božstvím.

Jak poznám, že už jsem v nulovém stavu? „Poznáte to podle toho, že už nebudete mít žádné otázky,“odpovídá v bestselleru Na Nule Joe Vitale.

Jak říká dále Joe Vitale, božství má pro nás plán, na který se můžeme naladit. „Musíme se ztišit, abychom nepřeslechli, co nám šeptá, a zachytili, co nám naznačuje. Znamená to se častěji zklidnit, častěji naslouchat květinám a stromům.“

Metoda řešení problémů

Rád věci zjednodušuji. Mám rád takové ty kreativní hrátky typu, že místo čtyř vět se v rámci Ho´oponopono praxe odříkává věta jediná – Miluji Tě (nebo dokonce jediné slovo DĚKUJI).

Opravdu si někdy věci příliš zbytečné komplikujeme. Ptáte se, co tedy – když máme nějaký problém – konkrétně dělat? Odpověď je opět velmi jednoduchá:

„Jediné, co musíte dělat, je čistit.“

Dr. Hew Len

Pojďme si to však přeci jen více rozvést. Místo čistit si klidně můžeme dát synonymum „meditovat“ nebo „modlit se“. Vždyť co jiného je Ho´oponopono než jedna geniálně fungující modlitba? Už jednou jsem zde psal, že Ho´oponopono je tolik účinné a populární, protože je v něm zachycena kondenzovaná moudrost většiny spirituálních tradic. A mnozí mystikové právě říkají: „Modlete se bez ustání,“ „Miluj,“ nebo „Buď v nepřetržité meditaci.“

A tak když Vitale v knize Na Nule píše „nedá se nic dělat, čistit se musí pořád,“ tak tím není myšleno, že čištění má být otrava nebo povinnost. Bytí v lásce a ve vděčnosti je totiž ta největší radost.

Jiří Hamerský

Máte svůj názor? Napište ho!

komentářů