Je smyslem života být šťastný?

Kolikrát jste se sami sebe zeptali – proč tady jsem. Jaký smysl má můj život? Co musím udělat proto, abych smysl svého života nalezl?

Občas mám pocit, že na sebe klademe příliš velkou zodpovědnost. „Jsem tady pro své děti“ říká většina matek. „Smyslem mého života je práce pro druhé lidi“ tvrdí druzí.“Musím nalézt svůj vyšší cíl“ říkáte si…

Co je však oním vyšším cílem? Opravdu náš život nebude mít smysl, pokud jej nebudeme chtít obětovat „vyššímu záměru“…?

Smyslem našeho života je být šťastný. Jak můžeme být prospěšní ostatním lidem, když nedokážeme být prospěšní sami sobě? Jak můžeme vychovávat své děti, když máme pocit, že se pro ně musíme obětovat? V první řadě je potřeba přiznat si a přijmout tuto myšlenku za svou – jsem tady hlavně sám pro sebe. Jsem na tomto světě proto, abych byl štastný…

Co vás dělá doopravdy šťastnými?

Každý člověk má jinak postavené životní hodnoty a pripority. Zamyslete se nad tím, co Vás opravdu dělá šťastnými. Je to nějaká volnočasová aktivita, pracovní zaměření, čas strávený s rodinnou, nebo váš koníček? Pozorujte sami sebe, co vás doopravdy naplňuje. Žijte tím naplno. Váš čas na tomto světě je omezený určitým počtem dní. Zvolte si, jak je chcete strávit, zda budete dělat něco z pouhé povinnosti, nebo se budete svým životem bavit?

Život se odehrává teď

Minulost ani budoucnost neexistuje. Nikdy se jí nebudete moci dotknout, nikdy se v ní neocitnete. Vždy budete žít pouze přítomným okamžikem. Nic se nestalo v minulosti, všechno se stalo v přítomném okamžiku. Nic se nestane v budoucnosti, všechno se stane opět v přítomném okamžiku. Kolik času ve svém životě strávíme přemítáním nad budoucností, nebo vzpomínkami na minulost? Váš život je TADY a TEĎ. Nikdy nenastane lepší okamžik na jakoukoli změnu, než právě TEĎ. Chcete změnit svůj život, ale až od pondělí? Až bude správný čas? Vždy se bude jednat o jeden jediný přítomný okamžik. Kdy je tedy lepší čas na jakoukoli změnu než právě TEĎ? Rozhodněte se a buďte šťastní. Právě od tohoto přítomného okamžiku.

Máte práci, která vás naplňuje?

V práci strávíme třetinu svého života. Druhou třetinu strávíme na cestě do práce, nebo z práce. Zbytek času spíme. Je tedy důležité dělat takovou práci, která vás bude naplňovat? Mnohem více, než si dokážete sami připustit. Existuje něco, co vás baví natolik, že byste se tím rádi živili? Máte nějakého koníčka, kterému obětujete veškerý svůj volný čas? Proč vám nepřináší žádné peníze? Jen asi 15% lidí dělá práci, která je opravdu naplňuje. Zbytek lidí pracuje proto, aby přežilo. Ano, slyším vás, jak si říkáte, že máte rodinu, děti, závazky, dluhy. Ale zkusili jste někdy udělat nějakou změnu, nebo si jenom stěžujete na to, jak je to všechno těžké? Znovu se budu opakovat – na tomto světě vám zbývá omezený počet dní. Poté zemřete. Zamyslete se, co můžete udělat pro to, abyste byli šťastní.

Odstraňte největší překážku na cestě ke štěstí – sami sebe

Největším pochybovačem o čemkoli jsme my sami. Chci být šťastný, ale nemůžu, protože… (doplňte si sami). Rád bych dělal něco jiného, ale neuživím se tím… Krásně se to poslouchá, ale život je příliš těžký… Určitě to znáte. Chtěli byste, ale nejde to, protože se dokážete přesvědčit o tom, proč to nikdy nebude fungovat (aniž byste to kdy zkusili). Jsme naučení jednat na základě vzorců naší mysli – tedy toho, co nám od malička vštěpovali naši rodiče, učitelé, co jsme odpozorovali od ostatních lidí. To, že něco nevidíme ještě neznamená, že to tam není. Zbavme se starých naučených vzorců. Život může fungovat zcela jinak. To je podstatou celého Ho´oponopono. Návrat ke kořenům. Návrat k Pravdě. Žití života bez hranic.

P.S. V poslední době cítím přívaly štěstí a pocitu naplnění smyslu života při pouhém bytí. Převážně se tak stává při kontaktu s přírodou a za slunečných dní… Určitě to znáte taky…

Šťastný a smyslem naplněný život vám všem přeje

Michal

Máte svůj názor? Napište ho!

komentářů