Naše mysl potřebuje vyčistit

Naše mysl potřebuje vyčistit

Celá metoda Ho´oponopono je založená na čištění – mysli, vzorců myšlení, vzpomínek, o návratu do „nulového stavu“, který můžeme také nazvat stavem dokonalého bytí. Vyčištěná mysl je mysl zbavená ega, tedy naše formy, která je závislá na minulosti, míjející přítomnost a řešící budoucnost.

Je více než zřejmé, že jako lidé jsme si vytvořili po tisíciletí vzorce myšlení, tedy programy, na základě nichž jednáme, přizpůsobujeme se jim, nahlížíme díky nim na náš život, lidi kolem nás, životní situace… Spousta z těchto programů je pouhým virem, který napadá naši mysl a nutí nás k chybným rozhodnutím, špatným interpretacím „skutečnosti“, ke strachu a pochybám…

Strach je emoce, která vzniká v naší mysli
na základě zkušeností a zabývá se budoucnosti. Jistě jste si mnohokrát položili otázku, co by se mohlo stát kdyby… (doplňte si sami), toto není možné, jelikož… (opět si doplňte), a tak bychom mohli pokračovat dále. K mnoha změnám, přijetím výzev v našem životě se nikdy neohodláme, jelikož máme strach. Může se jednat o strach ze změny, selhání, nepřijetí, o strach z reakcí našeho okolí…

První a důležitým krokem je uvědomění si, že vy sami nejste svou myslí. Mysl je jenom vědomým nástrojem. Pokud se vám povede se od vaší mysli odprostit, můžete volně své myšlenky pozorovat. Pouhým pozorováním mysli, kdy není nutné vaše myšlenky analyzovat můžete zjistit, jak a proč reagujete na dané situace.

Druhým krokem je uvědomění si (nikoli svou myslí, ale vnitřím a hlubokým vědomím, vašim pravým já), že máte možnost volby. Reagujete-li na dané podněty na základě vytvořených vzorců myšlení a chování (vzorce vznikají už v prenatálním stádiu života, výchovou rodičů, přejímáním vzorců z okolí atd.) můžete tyto mnohdy zásadně chybné programy vyčistit. Způsobů je mnoho – meditací, zklidněním mysli, nalezení hlubšího významu bytí, pomocí metody Ho´oponopono.

Právě havajská metoda Ho´oponopono nabízí relativně jednoduchý způsob, který zabraňuje předjímání skutečnostem, k čištění nám dosud zaběhnutým programům naší mysli. Proč je právě opakování slov Miluji Tě, prosím odpusť mi, omlouvám se a děkuji Ti tak účinné…? Protože jde o věty, které běžně užíváme v našem životě, při komunikaci s okolím a staly se naší běžnou součástí. Mnohdy jde o pouhé a prázdné fráze postrádající svůj hluboký význam.

Když říkáte „Miluji Tě“, vypouštíte do světa myšlenkovou energií lásky, sami k sobě, k okolí, ke všem živým bytostem, k celému vesmíru. Láska je jednou z nejsilnějších a nejmocnějších energií, která nás obklopuje. Je-li nepodmíněná, čistá a upřímná je nejsilnějším lékem na všechny bolesti těla i duše.

Vyslovíte-li „prosím odpusť“, říkáte nahlas, že si uvědomujete možných chyb, křivd a bolestí, jež jste se mohli dopustit. Odpuštění je velmi důležité, odpuštění sobě samému je vyjádření našeho uvědomění toho, že se můžeme dopustit chyby, ale zároveň se nelitujeme, neboť víme, že rosteme a snažíme se býti lepšími lidmi…

„Omlouvám se“ je upřímným vyjádřením lítosti. Lítost nemusí být omluvou za slabost, je to omluva za naše jednání, mnohdy chybné, způsobující bolest či utrpení. Omlouvejte se, dokonce se často omlouvejte sami sobě za hříchy, jež jste se na sobě dopustili. Jak říká Hew Len – omlouvám se neříkáte proto, aby to slyšelo božství, ale aby jste to slyšeli vy sami.

„Děkuji Ti „je výraz vděku a pokory za vše, co nás potkalo. Vyjádřením upřímného vděku i za věci, jež vás zranily, ublížily vám, způsobily nepříjemnosti, strach i bolest dokazujete, že si uvědomujete hodnotu všech věcí, které vás oblokupují, nejenom hmotných, ale i zkušeností a situací. Děkujte každý den za vše, co vás potká. Děkujte za to, že jste, že se ráno můžete probudit, že můžete prožít další, že máte příležitost k růstu i ke změnám.

Mysl vyčištěná od minulosti, nezatížená budocností, nám dává jedinečnou příležitost k uvědomění si významu bytí. Svět i vesmír je krásný a dokonalý, bude záležet jen na vás, jak je budete vnímat…

Nekonečný klid a mír začíná vámi.

Michal.

Máte svůj názor? Napište ho!

komentářů